Tasdik Hizmetlerimiz

Vergi mükellefi olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, yasaların belirlediği şekillerde beyannamelerini S.M. Mali Müşavir ya da Yeminli Mali, Müşavirlere tasdik ettirmek zorundadırlar. Yapılacak bu tasdik hizmeti hem cari dönemde yapılacak hatalı işlemlerin zamanında düzeltilmesini sağlayacak ve hem de beyannamelerin verilmesinden çok sonra ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçecektir. Mali Partner Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. bu amaçla vermiş olduğu tasdik hizmetini mükellefi ile devlet arasındaki sağlam bir köprü olarak görmektedir.

 

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

 • Gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri tam tasdik hizmeti,
 • KDV iadesi tasdik hizmetleri,
 • Sermaye artışının tespitine ilişkin tasdik işlemleri,
 • Teşvik, indirim ve istisna ve muafiyetlere ilişkin tasdik işlemleri,
 • İhale makamlarına sunulmak üzere hazırlanan mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti raporları,
 • Dernek ve vakıfların hesaplarının tasdiki,

 

Muhasebe Ve Vergi Denetimi İle İlgili Hizmetlerimiz

Vergi Hukuku ve Mevzuatı oldukça kapsamlı, dikkatli ve güncel takip edilmesi, değerlendirilmesi gereken bir bütündür. İş sahipleri ve şirket yöneticilerinin bu konuda her zaman bilgili olmalarını ve değişikleri güncel olarak takip etmelerini beklemek mümkün değildir. Bu amaçla Mali Partner Yeminli Mali Müşavirlik Denetim Danışmanlık Ltd. Şti. geçmişe yönelik işlemlerin mevzuata uygunluğunu denetlemekte ve bundan sonra verilecek kararların da mevzuata uygun olması adına danışmanlık hizmeti vermektedir. Böylece gelecekte karşılaşılması söz konusu olan risklerin zamanında önüne geçilmesi sağlanmakta, iş sahipleri ve şirket yöneticileri ile buralardaki personelin bilgilendirilmeleri ve eğitimi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan, verilecek kritik kararlarda verilen danışmanlık hizmeti ile risklerin önlenmesi ve paylaşılması, vergi ve teşvik uygulamaları ile avantaj sağlanması hedeflenmektedir.  Bu genel çerçeveye  ek olarak verilen bu konudaki diğer hizmetlerimizi aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.

 • Gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri,
 • Yabancı Sermaye Mevzuatına ilişkin hizmetler,
 • Uluslar arası vergi anlaşmaları çerçevesinde şirketlerin yönlendirilmesi,
 • Şirket devir ve birleşmeleri ile hisse devir işlemleri konusundaki danışmanlık hizmetleri,
 • Türkiye’de çalışan yabancı personele ilişkin yönlendirmeler,
 • Muhasebe kayıtları ve bu kayıtlara esas teşkil eden belgelerin beyannameler hazırlanmadan önce vergi kanunları ile tek düzen muhasebe sistemine uygunluğunun denetlenmesi,
 • Sermaye Piyasası, Enerji Piyasası Üst Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu Mevzuatı çerçevesinde yönlendirmeler yapmak,
 • Bankacılık ve finans uygulamaların ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler ile önemli hatırlatmaların ‘’Sirkülerimiz’’ ile duyurulması.

 

Vergi Uyuşmazlıkları İle İlgili Hizmetlerimiz

Kurumlar ve gerçek kişilerin tutmuş oldukları defterlerin doğruluğunun ve beyannameler ile uygunluğunun denetlenmesi inceleme elemanlarının temel görevidir. Mali Partner yeminli Mali Müşavirlik denetim Danışmanlık Ltd. Şti. olarak vergi incelemeleri ve sonrasında doğabilecek uyuşmazlıklarda verilecek hizmetlerin önemini bilmekte ve mükelleflerimizi yalnız bırakmamayı hedeflemekteyiz. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz hizmetler aşağıda tanımlanmıştır.

 

 

Şirketler Hukuku Çerçevesinde Verilen Hizmetlerimiz

Şirketler Hukuku çerçevesinde kuruluş ve sonrasında yapılan tüm işlemlerin hızlı, yasalara uygun ancak şirket yürütme kurullarının da hareket alanını kısıtlamaksızın gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincinde olan Mali Partner  Yeminli Mali Müşavirlik Denetim danışmanlık Ltd. Şti. bu alandaki hizmetlerinden bir kısmı aşağıda sıralanmıştır.

 • Şirket kuruluş işlemleri,
 • Ana sözleşme değişiklik işlemleri,
 • Şube ve irtibat bürosu kuruluş işlemleri,
 • Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşları ve sonrasındaki destek hizmetleri,
 • Serbest bölge faaliyetleri ile ilgili danışmanlık ve organizasyon hizmetleri,
 • Devir, birleşme bölünme ve tasfiye konularında verilen destek hizmetleri,
 • Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının organize edilmesi,

 

Diğer Hizmetlerimiz

 • Yurtdışı yatırımlarla ilgili vergi ve örgütlenme politikalarının belirlenmesi ve mali fizibilite hizmetleri,
 • İnsan kaynakları konusunda yönlendirme yapmak ve eleman temininde yardımcı olmak,
 • Çalışma hayatına ilişkin mevzuat çerçevesinde gereken danışmanlık ve destek hizmetlerini vermek,