19 Ekim 2016

VERGİ AFFI VE SBD

Yeni af yasası TBMMM Genel Kurulu’nun 03.08.2016 tarihli oturumunda görüşmeler tamamlanmış olup, muhtemelen Ağustos ayının 2. Haftası içerisinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Yasadan faydalanma yönünde […]
19 Ekim 2016

“VERGİ AFFI” ve “MATRAH ARTIRIMI” YASALAŞTI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gümrük vergileri, SGK ve belediye alacaklarını yeniden […]
29 Ocak 2016

DANIŞTAY KARARI – ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞININ AYRILACAĞI DÖNEM

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda alacakların şüpheli hale geldiği tarihte karşılık ayrılmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmadığından, söz konusu alacaklar için şüphelilik halinin devam ettiği sürece […]
29 Ocak 2016

Özelge – Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) 24/11/2015   Sayı : 41931384-105[Mük.257-2014-11]-73 Konu:Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider […]
29 Ocak 2016

DANIŞTAY KARARI

Geçmiş dönemleri kapsayacak şekilde vergi mükellefiyet tesisi halinde, mükellefiyetin tesis edildiği tarihe kadar ki dönemler için beyanname vermesi hukuken ve fiilen mümkün olmayan davacı adına beyanname […]
29 Ocak 2016

Hususi ve ticari araçlar arasındaki KDV ve ÖTV farkı hakkında özelge…

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) Sayı:39044742-ÖTV15-54102-13/05/2015 Konu: Hususi ve ticari araçlar arasındaki KDV ve ÖTV farkı […]
29 Ocak 2016

DANIŞTAY KARARI – KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNİN, KONUTLARDA NET ALAN HESABINA İLİŞKİN BÖLÜMÜNÜN YÜRÜRLÜĞÜNÜN DURDURULMASI

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin, net alanı 150 m2’nin altında kalan ve indirimli KDV oranına tabi olan konutların net alan hesabına ilişkin bölümü ile KDV […]
29 Ocak 2016

ÖZELGE – İKİNCİ EL ARAÇ ALIMINDA KDV ORANI VE BELGE DÜZENİ

Oto kiralama faaliyetiyle iştigal eden şirketin araç alım-satımının KV, KDV ve ÖTV yönünden değerlendirilmesi ve vergi mükellefi olmayan kişilerden ikinci el araç alımında KDV oranı ve […]
29 Ocak 2016

KANUNİ DEFTERLERİN TASDİKİNİN KDV İNDİRİMİNE ETKİSİ

I – GİRİŞ  Vergi sistemimizde, mükelleflerin beyanları esastır. Beyana dayalı sistemlerde ise; mükelleflerin beyanlarının doğruluğunu sağlamak üzere vergi kanunlarıyla, mükelleflere çeşitli yükümlülükler getirilmiştir. Bunlar, mükellefiyetle ve […]